Τεχνικά χαρακτηριστικά
Personal
Advanced
Corporate
E-commerce
Χώρος στο δίσκο (ΜΒ)
10
50
150
300
Μεταφορά δεδομένων (ΜΒ/μήνα)
1000
5000
7000
10000
Email διευθύνσεις
5
20
75
150
Control Panel
FTP accounts
1
5
10
unlimited
Shell Access (SSH)
Sub domains
10
unlimited
unlimited
Mailing lists
1
5
20
Βάσεις δεδομένων MYSQL
1
2
10
Web based mail
Λεπτομερή στατιστικά κίνησης
File manager
Δυνατότητα backup
FrontPage Extensions
Κωδικοί προστασίας σελίδων
Custom error pages
Απεριόριστα Redirects
Ανώνυμο FTP
Δυνατότητα Προσωπικού NS
5 €/μήνα
5 €/μήνα
5 €/μήνα
Parked Domains
3 €/μήνα
3 €/μήνα
3 €/μήνα
3 €/μήνα
Δυνατότητες Script
Το δικό σας CGI-Bin
PHP 4
ASP
Perl 5
PGP
SSI ready
Java, C, SH, Python
Forum
Chat room
phpMyAdmin
Shopping cart
SSL server (https://)
Μετρητές πρόσβασης σελίδων
Καταχώρηση σε search engines
Υποστήριξη Multimedia
Τιμές
Κόστος εγκατάστασης 0 € 0 € 0 € 0 €
Μηνιαίο κόστος 3 € 7 € 15 € 24 €

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Ελάχιστη καταβολή για τα πακέτα Advanced, Corporate και E Commerce έιναι 3 μήνες.
Για το πακέτο Personal η ελάχιστη καταβολή είναι 6 μήνες.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου μεταφοράς δεδομένων (Bandwidth), η χρέωση είναι
7 € για καθε GB.

Εταιρικό προφίλ | Υπηρεσίες | Μεταπωλητές | Control panel | Παραγγελία | Υποστήριξη
Site map | Επικοινωνία
Copyright © 2002-2010 Rainhost Solutions
All rights reserved